Posted in กิจกรรมและโครงการ

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ ข่าวเด่น นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ครั้งแรก ประจำปี 2565 วันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

ขอเชิญชวน เด็กอายุ 5-11 ปี ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงเรียน หรือ รพ.เต่างอย เริ่มฉีด ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง เดือนกันยายน 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

อบต.บึงทวาย นำโดย ท่านนายกฯ ท่านปลัด และทีมงาน พร้อมด้วย ผญบ. ส.อบต. มอบเงินช่วยเหลือพร้อมกับมอบถุงยังชีพ อบต.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนราษฎร ม.7 ที่ประสบภัยฯ จำนวน 5 ราย ในวันที่ 9 กันยายน 2562

Continue Reading...