วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายดิรันดร ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย มอบหมายให้ งานสาธารณสุข ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการธานาคารขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านนาเลา ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

admin

Share: