วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายดิรันดร ฮังชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บึงทวาย เข้าร่วมงาน “วันดินโลก ปี 2566” ณ หมู่ที่ 1 บ้านบึงทวาย โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฏิ์ โสมปัดทุม นายอำเภอเต่างอย เป็นประธาน เปิดงานวันดินโลก ปี 2566 พร้อมชมนิทรรศการ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านบึงทวาย

Share: