กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย นำโดย นายดิรันดร ฮังชัย นายก อบต.บึงทวาย ประธานสภา สมาชิกสภาฯ พร้อมทีมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบต.ฯ ร่วมใจกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

admin

Share: