ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการที่จะมาใช้บริการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย จึงได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์ ห้องน้ำผู้พิการ ทางลาดชัน และที่จอดรถคนพิการเพื่่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการต่อไป*

admin

Share: