ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่าน Application #เงินเด็ก ****ข้อดีก็คือ #ลดเวลา #ลดจำนวนเอกสาร #ลดปัญหา #มีระบบแจ้งเตือน หรือสอบถามได้ที่ ….กองสวัสดิการสังคม อบต.บึงทวาย 042 973288 ในวันเวลาราชการ

admin

Share: